De 5 meest voorkomende problemen binnen teams

Werken in een team kan nogal een uitdaging zijn. In teamontwikkeling trajecten en teambuilding komt dit altijd naar boven. Welke issues komen nu het meest voor? Welke stap kun je zetten om dit te verbeteren? In deze blog vertel ik als spreker en coach teamontwikkeling, wat nodig is om nog beter te functioneren als team.

Wat zijn de 5 meest voorkomende problemen binnen teams?

teamontwikkeling probleem 1: Ontbreken van samenwerking

In veel teams komt het voor dat er niet of nauwelijks wordt samengewerkt. Er is weinig interactie en betrokkenheid tussen teamleden. Je zou kunnen zeggen dat elk teamlid een eigen winkeltje heeft. Veel leidinggevenden vinden dit een lastig probleem. Want juist door samen te werken behaal je sneller en betere resultaten. Zeker wanneer je precies van elkaar weet hoe je elkaar moet aanvullen in kwaliteiten.

Wat kun je doen om samenwerking te stimuleren? Dit kan door ervoor te zorgen dat mensen elkaar nodig hebben in het team. Ik vergelijk het vaak met hoe kleuters spelen. Een kleuter leert samen te spelen omdat hij ontdekt dat hij iemand anders nodig heeft om het spel leuker en beter te maken. Want wat is een politieagent spelen zonder een boef? Of een bakker zonder klant? Of een voetballer zonder doelman? Dat is niks aan toch? Precies zo werkt het ook in een team. Zorg dat je elkaar nodig hebt om het resultaat dat je wilt behalen beter te maken. Dit kun je doen door als leidinggevende samenwerking te stimuleren en bijvoorbeeld bij elk project te bespreken wie welke bijdrage levert. Ook is van elkaar weten wie waar goed in is belangrijk. Zo weet je hoe je elkaar kunt aanvullen. In teamontwikkeling trajecten maak ik als spreker en coach vaak gebruik van de AEM-cube om ieders kwaliteiten en bijdrage aan groei in een organisatie in kaart te brengen.

teamontwikkeling probleem 2: Ontbreken van vertrouwen

Dit is een veelvoorkomend probleem binnen teams. Tegelijkertijd is dit ook iets wat niet zomaar op te lossen is. Je merkt het ontbreken van vertrouwen o.a. doordat teamleden niet open zijn, achter elkaars rug om praten, het ontbreken van samenwerking, conflicten en onderliggende spanning. Het is erg vervelend als er geen vertrouwen is binnen het team. Het beïnvloedt de sfeer, het werkplezier en de prestaties enorm. Vertrouwen is iets wat ongrijpbaar kan voelen. Omdat het niet zomaar ontstaat. Er is echt tijd voor nodig om het vertrouwen in een team weer terug te krijgen.

Toch is het belangrijk om actie te ondernemen als je merkt dat er weinig tot geen vertrouwen is in een team. Als je dit niet doet dan wordt het waarschijnlijk alleen maar erger, zul je mensen zien vertrekken, uitvallen of ‘uitchecken’. Als mensen uitchecken dan doen ze hun werk, maar voelen ze zich minder betrokken. Wat je kunt doen? Als spreker en coach teamontwikkeling zeg ik: Investeren in het team. Zorg dat mensen elkaar beter leren kennen, dat ze elkaar leren begrijpen en heel langzaam oefenen met je leren uitspreken in het team en samenwerken. Tijdens teamcoaching, teambuilding en teamontwikkeling wordt gewerkt aan het terugbrengen van vertrouwen in het team.

teamontwikkeling probleem 3: Onduidelijkheid in het doel en wie wat doet

In veel teams is de basis niet duidelijk. Dat wil zeggen dat het voor teamleden niet duidelijk is wat ze te doen hebben samen, dus wat het teamdoel is. Ook is dan eigenlijk altijd onduidelijk wie wat doet in het team en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn. Dit zorgt ervoor dat men zelf invulling gaat geven aan deze onduidelijkheid zonder onderling af te stemmen. Het probleem hiervan is dat er weinig samenwerking zal ontstaan en de prestaties achterblijven. Wat ik als spreker en coach teamontwikkeling eigenlijk vaak zie is dat teamleden ontzettend hard werken en echt goed werk leveren. Alleen door de onduidelijkheid mist een doel. Hierdoor is het alsof je hard aan het rennen bent zonder dat je weet waar je naartoe gaat. Dit kan je enorm uitputten.

De oplossing hiervoor is natuurlijk zorgen dat er duidelijkheid komt. Dit kun je in een aantal sessies goed voor elkaar krijgen. Neem de tijd samen om te bespreken wat jullie samen te doen hebben als team. Wat is jullie doel? Aan wie of wat leveren jullie een bijdrage? En wie heeft hierin welke verantwoordelijkheid? Praat hier open over met elkaar. Het zal veel opleveren in de onderlinge samenwerking. 

teamontwikkeling probleem 4: Er komt weinig van de grond. Achterblijvende prestaties

Dit probleem is vaak een gevolg van al het voorgaande. Door het ontbreken van samenwerking, onderling vertrouwen en door de onduidelijkheid, blijven prestaties achter. Er komt weinig echt van de grond en ook de resultaten vallen tegen. Als dit in jouw team zo is dan wordt het tijd om open het gesprek met elkaar aan te gaan. Breng in kaart wat ervoor zorgt dat de prestaties achterblijven. Dit kun je zelf doen in een sessie met je team of onder begeleiding doen. Wees open over wat je opvalt, wat je zorgen baart en doe dit zonder te oordelen. Dit laatste is belangrijk. Al snel kun je mensen het gevoel geven dat ze iets fout doen en dat kan voor weerstand zorgen. Wat ik al schreef is het vaak een gevolg van wat eerst opgelost moet worden.

teamontwikkeling probleem 5: Het ontbreken van werkplezier

Houden van je werk is iets wat we niet serieus genoeg nemen. We zien het vaak als iets dat een luxe is of alleen voor the lucky few. Over de jongere generatie wordt weleens gezegd dat ze doorslaan in het nastreven van werkgeluk en zegt men: ze willen alleen maar doen wat ze leuk vinden. Toch klopt dit niet. Uit onderzoek blijkt dat elke dag 20% van je tijd iets doen wat je leuk vindt al genoeg is. Het zorgt voor meer betrokkenheid en productiviteit. Hoe dit precies zit lees je in deze blog. Het leuke is dat werkplezier aanstekelijk werkt, ook in een team. Het zorgt ervoor dat anderen ook meer zin krijgen in het werk. In veel teams waar ik als spreker of coach teamontwikkeling kom is het plezier in het werk afgenomen. Soms zie ik mensen echt ongelukkig kijken. Dit doet iets met de energie in een team, het haalt het eruit.

Creëer weer werkgeluk door de inzet van teamontwikkeling

Wil je het werkplezier terugkrijgen in een team? Zorg er dan in elk geval voor dat mensen elke dag iets kunnen doen wat ze echt heel leuk vinden. Heb het erover in het team en zorg dat werkplezier weer belangrijk wordt.

Heb je behoefte om jouw team weer optimaal te laten functioneren? Overweeg dan eens het inzetten van teamontwikkeling.  Als spreker of coach help ik je hier graag bij.