Wat maakt een team een succesvol team?

In een succesvol team is groei mogelijk. Groei voor het bedrijf, de organisatie en de teamleden. Een succesvol team boekt resultaten, optimaliseert & vernieuwt. Niet altijd tegelijk, maar de ingrediënten zijn er.

Hoe kan het dat dit in bepaalde teams niet goed is? Hoe kan het dat afgesproken doelen en concrete afspraken niet worden behaald of nagekomen? Wat maakt dat we blijven hangen in vaagheden en niet tot de kern komen?

Geboeid door groepsprocessen, verandertrajecten en succes ben ik al een tijd aan het zoeken naar antwoorden op bovenstaande vragen. Wat ik hoor en zie is dat veel mensen dingen zeggen als: ‘in elk bedrijf speelt hetzelfde’, ‘je kunt nergens helemaal vrijuit zeggen wat je vindt’, ‘overal is wat’, ‘we komen niet verder’, ‘het management begrijpt ons niet’.

Wat is de stemming?

Vaak laten dit soort overtuigingen zien dat er een zekere mate van onveiligheid heerst. Deze onveiligheid kan verschillende oorzaken hebben. Het vraagt lef om dit te doorbreken. Managers en teamleiders worstelen hier vaak mee omdat een besluit niet genomen wordt en vernieuwing of vooruitgang niet plaatsvindt. Kijk dan eens goed naar hoe de stemming is in het team of een groep. Vertellen mensen echt wat ze denken, vinden en voelen? Of blijft een groot gedeelte verborgen?

Een veelvoorkomend fenomeen is dat zakelijkheid wordt gescheiden van gevoel en intentie. Dit is alleen enorm aan elkaar verbonden. Neem het voorbeeld van een onderhandeling bij het aannemen van een nieuwe functie of baan. Je kunt dit niet alleen zakelijk bekijken, gevoel van waardering en persoonlijke waarden spelen allemaal mee in dit proces.

Hetzelfde geldt voor het maken van beslissingen in een team of bedrijf. Of het doorvoeren van veranderingen. Mensen nemen allemaal hun eigen ideeën, gevoel en mening mee. Ook de mensen die zich minder uitspreken. Dit wordt doorgaans als lastig ervaren omdat elk idee of elke mening (en dan vooral tegenovergestelde meningen) zorgt voor een gevoel van onrust.